Ograniczenia w ruchu EPBC 04-08/09/2013

Komunikat nr 5/2013 Zarządzającego lotniskiem z dnia 03.09.2013r.

 

W dniach od 04.09.2013r. od godziny 22.00 UTC do dnia 06.09.2013r. do godziny 08.00 UTC zostanie skrócona o 400 m Główna Droga Startowa 10R/28L. Próg 28L zostanie przesunięty w kierunku progu 10R.

W dniach od 06.09.2013r. od godziny 08.00 UTC do dnia 06.09.2013r. do godziny 14.00 UTC zostanie zamknięta Główna Droga Startowa 10R/28L.

W dniach od 06.09.2013r. od godziny 14.00 UTC do dnia 07.09.2013r. do godziny 07.00 UTC zostanie skrócona o 400 m Główna Droga Startowa 10R/28L. Próg 28L zostanie przesunięty w kierunku progu 10R.

W dniach od 07.09.2013r. od godziny 07.00 UTC do dnia 07.09.2013r. do godziny 15.00 UTC zostanie zamknięta Główna Droga Startowa 10R/28L.

W dniach od 07.09.2013r. od godziny 15.00 UTC do dnia 07.09.2013r. do godziny 18.00 UTC zostanie skrócona o 400 m Główna Droga Startowa 10R/28L. Próg 28L zostanie przesunięty w kierunku progu 10R.

W dniach od 07.09.2013r. od godziny 18.00 UTC do dnia 08.09.2013r. do godziny 04.00 UTC zostanie zamknięta Główna Droga Startowa 10R/28L.

W dniach 08.09.2013r. od godziny 04.00 UTC do dnia 08.09.2013r. do godziny 07.00 UTC zostanie skrócona o 400m Główna Droga Startowa 10R/28L. Próg 28L zostanie przesunięty w kierunku progu 10R.

W dniach od 08.09.2013r. od godziny 07.00 UTC do dnia 08.09.2013r. do godziny 16.00 UTC zostanie zamknięta Główna Droga Startowa 10R/28L.

W dniach 08.09.2013r. od godziny 16.00 UTC do dnia 16.09.2013r. do godziny 22.00 UTC zostanie skrócona o 400 m Główna Droga Startowa 10R/28L. Próg 28L zostanie przesunięty w kierunku progu 10R.

Zapewniono dzienne i nocne oznakowanie przesuniętego progu 28L.

W czasie zamknięcia głównaj drogi startowej 10R/28L trawiasty pas startowy 10L/28R będzie do użytku tylko przez statki powietrzne przylatujące i odlatujące z lotniska EPBC oraz będzie obowiązywał zakaz lotów szkolnych i lotów szybowcowych.