Przeszkolenie na nowy typ śmigłowca (R-44, 66, BELL 407, 427, MD500)

Do szkolenia praktycznego na nowy typ śmigłowca może przystąpić osoba, która:

  • ukończyła 16 lat, ­
  • posiada aktualne orzeczenie lotniczo – lekarskie kategorii 1 lub kategorii 2,
  • posiada minimum licencję pilota śmigłowcowego turystycznego PPL(H),
  • ukończone i zaliczone szkolenie teoretyczne,
  • posiada świadectwo Operatora w Służbie Radiokomunikacji Lotniczej.

W przypadku przeszkolenia na typ śmigłowca dwusilnikowego (BELL 427) warunkiem przystąpienia do szkolenia praktycznego jest posiadanie nalotu dowódczego PIC 70h.

Pogram obejmuje szkolenie do uzyskania uprawnienia na wykonywanie lotów na nowym typie śmigłowca w dzień. Ze względu na powszechność stosowania języka angielskiego w lotnictwie na świecie dopuszcza się używanie angielskiej frazeologii w trakcie szkolenia. Szkolenie praktyczne na typ jednosilnikowy obejmuje 5h lotu, w przypadku śmigłowca dwusilnikowego 8h. Szkolenie na nowy typ śmigłowca zakończone jest egzaminem państwowym LKE.