AWC – AERIAL WORKS CERTIFICATE

To certyfikat usług lotniczych wykonywanych przy użyciu statków powietrznych innych niż przewóz osób i przesyłek. Posiadacz takiego certyfikatu może wykonywać skomplikowane prace lotnicze często wymagające specjalistycznego wyposażenia i bogatego doświadczenia lotniczego. W zakres takich lotów wchodzą między innymi:

 • Loty Patrolowe

  Wykonywane w celu nadzorowania z powietrza gazociągów, rurociągów, energetycznych linii przesyłowych, ciągów komunikacyjnych, a także patrolowanie przeciwpożarowe lasów czy sprawdzanie stanu rzek i terenów dotkniętych klęskami żywiołowymi.

 • Loty Agrolotnicze

  To nawożenie przez statki powietrzne przy pomocy specjalnej aparatury upraw rolnych, lasów, zbiorników wodnych a także zrzut szczepionek przeciwko wściekliźnie.

 • Loty Przeciwpożarowe

  Wykonywane w celu gaszenia pożarów samolotami i śmigłowcami z zamontowanymi specjalnymi zbiornikami dozującymi płyny gaśnicze.

 • Loty Fotogrametryczne

  To loty dla potrzeb geodezji, kartografii i inżynierii budowlanej wykonywane w celu zrobienia dokumentacji fotograficznej za pomocą specjalistycznych kamer zamontowanych na statku powietrznym.

 • Loty Reklamowe

  To loty o charakterze propagandowo-reklamowym, naukowo-badawczym i kulturalno- oświatowym, zrzuty oraz filmowanie imprez z powietrza.

 • Inne Usługi Lotnicze

  To specjalistyczne usługi wykonywane przy użyciu statków powietrznych wymagające specjalistycznego sprzętu oraz zezwoleń.

Naszej precyzji i wieloletniej praktyce możecie Państwo zaufać !!!